Martijn ten Napel

Architect Free Frogs

Martijn is bedrijfseconoom en werkt 23 jaar in het BI en analytics werkveld. Analytisch denken is in zijn academische carrière aangescherpt en al snel werd hij gevraagd om de rol van architect op zich te nemen. In die 23 jaar heeft hij veel verschillende organisaties van binnen gezien waardoor de overeenkomst in de uitdaging om data te laten werken voor een organisatie helder werd. Martijn schrijft en spreekt over deze uitdaging en probeert vakgenoten en opdrachtgevers te laten inzien hoe ze meer grip kunnen krijgen op werken met data.

Tijdens de Data Driven Day gaat hij in op de rol van architectuur:

Het doel van een architectuur is om met alle betrokkenen kaders af te spreken die helpen om gestelde doelen te bereiken en voorkomen dat je niet meer wendbaar bent als de doelen wijzigen. Data architectuur gaat idealiter over de informatie die je nodig hebt om die doelen te kunnen bereiken. De praktijk laat zien dat data architecten, of mensen die data architecten inhuren, vaak gericht zijn op technologie, op ontwerpen van infrastructuren om data te kunnen verwerken en van het richten van de organisatie op doelen is vaak geen sprake. Met als gevolg dat data gebruiken en beheren een hoop geld kost en weinig oplevert.

Waarom blijven we hangen in die technologie focus? Begrijpen we wat data eigenlijk is? Hoe gaan we zorgen dat we waarde halen uit data in plaats van te blijven hangen in metaforen als ‘het nieuwe goud’? Door inzichten te geven in wat werken met data vraagt van een organisatie komen we tot een beter idee wat een data architectuur moet zijn en welk nut het heeft voor een organisatie.